Release menedzsment - TRMT for SOA

„Kontroll és átláthatóság SOA környezetben”

trmt.logoAz elosztott, komplex IT környezetekben jelentkező szoftverfejlesztési és -üzemeltetési problémákat legtöbb esetben a szoftver komponensek között fellépő inkonzisztencia okozza, amely a megfelelő release menedzsment hiányára vezethető vissza.

A T-Logic Release Management Tool for SOA célja segítséget nyújtani megbízhatóan működő SOA környezetek létrehozásában, üzemeltetésében.

A TRMT for SOA az ITIL (Information Technology Infrastructure Library) release menedzsment ajánlásainak megvalósításához ad eszköztámogatást.

Kattintson ide és töltse le a termékismertetőt.

brochure.trmt.img1

Milyen tipikus problémákat okozhat a megfelelő release menedzsment hiánya?

 • A release menedzsment problémák tipikusan a projektek végén vagy élesbeállítás után jelentkeznek, akkor amikor már az idő a legkorlátosabb erőforrás. Jellemzően ekkor a problémák már jelentőssé válnak és azok igazi okainak felderítése helyett felszíni intézkedések kerülnek alkalmazásra.
 • A projektmenedzsment nehezen látja át a fejlesztések állapotát és nehezen képes kontrollálni a fejlesztési folyamatokat. Ez a probléma különösen hangsúlyosan jelentkezik elosztott fejlesztői csoportok (például ugyanarra a környezetre párhuzamosan fejlesztő beszállítók) esetén.
 • A telepítések nagy nehézségek árán végezhetők el, nem ismételhetőek, nagy odafigyelés mellett sem megbízhatóak és hosszú ideig tartanak
 • A stabil üzemi működés – ha egyáltalán - egyre nagyobb ráfordítással biztosítható.
 • Elavult, hibás vagy még teszteletlen programrészek kerülhetnek az éles környezetbe.

Az üzemeltetési problémák oka sok esetben a tervezési, fejlesztési és üzemeltetési szakaszban nem megfelelően végrehajtott release menedzsment. Ennek felismerése az esetek többségében nem triviális, és az érintett szervezeti egységek együttműködését igényli.

Miért egyre hangsúlyosabbak ezek a problémák?

A rendszereken átívelő munkafolyamatok automatizálása révén a különböző szoftver rendszerek között egyre sokrétűbb kapcsolatrendszer alakul ki. Elosztott szoftver környezetek kiépítése és különösképpen a SOA bevezetése olyan új kihívások elé állítja az IT szervezeteket, amelyek hatékony kezelése új megközelítést és új eszközöket igényel:

 • Nő a futtató környezetek komplexitása, egyrészt az önálló életciklussal rendelkező komponensek számának növekedése miatt; másrészt a SOA lényege, az újrafelhasználás következtében az alkalmazások között kialakuló nagyszámú kapcsolat, függőség miatt.
 • Egyre nagyobb erőfeszítést igényel a fejlesztések kontrollálhatóságának biztosítása, annak következtében, hogy az alkalmazások egymástól való függőségei eszköztámogatás nélkül egyre nehezebben láthatók át.

Melyek a megoldandó feladatok?

A fejlesztés oldalán:

 • Az egy szolgáltatással szemben több igénybevevő (kliens) által támasztott igények megvalósításának koordinálása
 • Annak biztosítása, hogy egy adott release minden tőle elvárt funkcionalitást megvalósítson abban az esetben is, ha ehhez a release több komponensét kell módosítani (release konzisztencia)
 • Az alkalmazáskomponenseket párhuzamosan fejlesztő, több, akár geográfiailag elszeparált csoport tevékenységének összehangolása
 • A release-t alkotó forráskódok kezelésének átláthatóvá és dokumentálttá tétele
 • A fordító- és telepítőscriptek hatékony fejlesztése és tesztelése

Az üzemeltetés oldalán:

 • Olyan környezetek előállítása, amelyben egymással kompatibilis alkalmazásverziók kerülnek telepítésre
 • Integrált környezetek hatékony, ismételhető, megbízható előállítása scriptek segítségével
 • A telepítési folyamatok végrehajtásának naplózása
 • A telepítések során a környezetfüggő paraméterek nyilvántartása
 • A fejlesztési, minőségbiztosítási és üzemeltetési felelősségi körök világos szétválasztása

A minőségbiztosítás oldalán:

 • Annak nyilvántartása, hogy mely környezetben mely release-ek használata folyik és eközben milyen bejelentések keletkeztek a release-el szemben
 • Annak nyilvántartása, hogy egy adott release milyen funkcionalitásokat valósít meg
 • Annak nyilvántartása, hogy egy release a helyes működése érdekében milyen követelményeket támaszt a környezetével szemben

A megoldás: T-Logic Release Management Tool for SOA

trmt.logo2A TRMT for SOA egyedülálló tulajdonsága, hogy a forráskódok elemzésével automatikusan felderíti és nyilvántartja a komponensek közötti használati függőségeket. Az így kapott információ 100%-osan pontos és hibamentes, dokumentálja a valóságot. A függőségekhez kompatibilitási feltételek rendelhetők, amelyek révén biztosítható, hogy egy adott környezetben egymással kompatibilis, azaz egymással együttműködni képes alkalmazáskomponensek legyenek telepítve.

 • A TRMT for SOA biztosítja, hogy a release-ek nem zárhatók le addig, amíg az alkalmazás konzisztens állapotba nem kerül. Az eszköz erre azáltal képes, hogy követi az adott release-ben érintett komponensekkel szemben megfogalmazott igények (követelmények, hibajavítások) teljesülését, ami sokszor több fejlesztő munkájának koordinálását jelenti.
 • A TRMT for SOA integrálható igénykezelő és hibanyilvántartó rendszerekkel.
 • A TRMT for SOA támogatja egy alkalmazás fejlesztését akár több párhuzamos fejlesztési folyamaton is.
 • A TRMT for SOA támogatja az alkalmazások automatizált fordítását és telepítését, ezáltal biztosítva a teljes release management életciklus támogatását. A környezetfüggő paraméterek scriptekből való kiemelésével egyszerűsödik a scriptek fejlesztése és maguk a scriptek is újrafelhasználhatóvá válnak az összes környezetben. Ezáltal a tesztkörnyezetbe telepítés során letesztelt telepítő scriptekkel a telepítési folyamat tesztelése is megtörténik, az élesítés kockázatát minimalizálva; egyben biztosítható az integrált tesztkörnyezet és az éles környezet lényegi azonossága.
 • A környezetfüggetlen scriptek támogatása és a környezetfüggő paraméterek külön karbantartása révén lehetővé válik a release-ek telepítéséhez kapcsolódó fejlesztési és üzemeltetési felelősségek szétválasztása.

Mindezekkel a képességekkel a TRMT for SOA egy alapvető eszköz a fejlesztési folyamatok minőségbiztosítására.

Szolgáltatások életciklusának kontrollálása céljából a TRMT for SOA integrálható szolgáltatás registry-vel is, amely a SOA Governance egyik alappillére. Ezáltal a szolgáltatás registry-ből a TRMT for SOA interfész definíciókat vesz át, majd információt ad vissza a registry-nek a szolgáltatások valóságos felhasználásáról és életciklusáról.

Saját webes felületén kívül a TRMT for SOA rendelkezik Eclipse plugin felülettel és képes kapcsolódni a fontosabb verziókezelőkhöz, így a fejlesztők tovább használhatják a számukra megszokott környezeteket illetve eszközöket.

A menedzselt release folyamatokról nyilvántartott adatai révén a TRMT for SOA képes a következő, audit jellegű kérdések megválaszolására:

 • Egy release-ben milyen igények kerültek megvalósításra?
 • Egy szolgáltatást milyen alkalmazások használnak egy adott környezetben?
 • (Pl. megszüntethető-e egy elavult szolgáltatás a környezetben, vagy vannak még arra épülő rendszerek?)
 • Egy alkalmazás mely szolgáltatások mely release-eit használja egy adott környezetben?
 • Ki végezte el az igények megvalósítását egy adott release-ben? (dokumentált felelősség)
 • Ki telepítette az adott release-t egy adott környezetbe? (dokumentált felelősség)
 • Egy meghatározott időpontban milyen release futott egy adott környezetben? (hibakeresés)

Összefoglalóan:

A TRMT for SOA környezetben támogatja az elosztott alkalmazások és szolgáltatások életciklusának kezelését, kezdve a tervezéstől a megvalósításon át a telepítésig. Automatikusan felderítve az egyes komponensek közötti függőségeket, folyamatos átláthatóságot és a kontroll lehetőségét biztosítja a fejlesztőknek, minőségbiztosítóknak és az üzemeltetőknek a szoftver teljes életciklusa alatt. Alapvető eszköz ahhoz, hogy időben, a tervezett költségvetéssel és az elvárt funkcionalitással készüljenek el az alkalmazások. A SOA környezetekben elengedhetetlen a használata.

A termék további részleteiért tekintse meg TRMT Whitepaper dokumentumot.