TCPS – termékismertető

Rugalmasság és dinamizmus SOA környezetben

tcps.logoAz alkalmazások leggyakrabban változó komponensei azok, amelyek valamilyen döntéshozatalt valósítanak meg (pl. felületi validáció, jogosultság kiértékelése, egy termék értékesíthetőségének meghatározása). Ezek gyakori változása lassítja és költségessé teszi az alkalmazások fejlesztését.

A „T-Logic Central Permissioning Service for SOA” a döntések kiemelésével és formális szabályokkal történő megvalósításával lehetővé teszi, hogy a változtatások rugalmasan, az üzleti elemzés számára átláthatóan, fejlesztői munka bevonása nélkül elvégezhetők legyenek.

brochure.tcps.img1

Milyen tipikus, üzleti szinten is megjelenő problémákat okozhat a döntések alkalmazáskódba ágyazása?

 • Az eleinte egyszerűnek tűnő döntések a fejlesztés és az üzemi használat alatt is egyre bonyolultabbá válnak. A felhasználók újabb és újabb igényekkel lépnek fel, amelyek megvalósítása csak lassú és költséges fejlesztéssel oldható meg.
 • Az alkalmazáskódokban ismétlődnek a hasonló döntéseket megvalósító elemek, vagy fordítva, az egymással összefüggő döntések egymástól elkülönülve kerülnek megvalósításra.
 • A fentiek következtében a döntések egyre több helyen jelennek meg a kódokban, átláthatatlanná téve a megvalósított funkcionalitást mind a fejlesztők, mind a megbízók számára.
 • A megbízók túlzottan kötötté válnak a technológiákhoz és a beszállítókhoz is (vendor lock-in).
 • Audit esetén nehezen állapítható meg, hogy a bizonyos döntések miért születtek meg.

A megoldás: T-Logic Central Permissioning Service for SOA

Egy alkalmazásban, ami nem weblap váltás, folyamat vagy törzsadat, az általában döntéshozatal, és így szabályként megvalósítható. Például ilyenek a

 • felületi validációk
 • jogosultsági és feladatkiosztási döntések
 • döntési fák
 • igazságtáblák
 • értékesíthetőségi feltételek meghatározása

A TCPS legfontosabb koncepciója szerint a döntéseket ki kell emelni (externalizálni kell) az alkalmazásokból, valamint centralizálni kell azokat. Lényegében a TCPS-ben egy szabálymotor található, amelynek szolgáltatásait az alkalmazások a megfelelő döntési pontokon bemenő paraméterekkel együtt meghívják. Az alkalmazások önmagukban csak a hívásokat és a visszakapott döntést feldolgozó kikényszerítő logikát kell tartalmazzák, a szabályok a szabálymotorban kerülnek kiértékelésre. A szabálymotorban a szabályok valós időben is változtathatók.

A TCPS szabályok különböző irányból kérdezhetők le: a bemenő (kontextus) paraméterek mellett teljesül-e szabály? Melyek azok a kontextus paraméterek, amelyek megakadályozzák a szabály teljesülését? A rendelkezésre álló kontextus paraméterek alapján a hiányzó paraméterek mely értékeivel lehet még a szabályt teljesíteni? A rendelkezésre álló kontextus paraméterek mellett a folyamat folytatható-e vagy meg kell állítani?

brochure.tcps.img2Üzleti alkalmazások esetén ezen lekérdezések használatával egyrészt az üzleti szabályok kikényszeríthetők, másrészt ezzel egyidejűleg biztosítható az az elvárt felhasználói funkcionalitás, miszerint a felhasználó kapjon maximális irányítást a folyamat során.

Jogosultsági szabályok esetén az előzőhöz hasonlóan, a TCPS képes különböző szemszögből feltett kérdésekre válaszolni:

 • egy adott felhasználó jogosult-e egy bizonyos feladat elvégzésére (authorization)
 • milyen feladatokat végezhet el egy adott felhasználó (menü felépítés)
 • milyen felhasználók végezhetnek el egy adott feladatot (feladatkiosztás)

A fenti funkcionalitás egyetlen rendszerben (a TCPS-ben) történő biztosításának előnyei nyilvánvalók: rendkívüli költségcsökkentés mind a fejlesztést, mind karbantartást illetőleg.

 • A TCPS képes arra, hogy a döntési paraméterek hiányossága esetén kapcsolódjon más rendszerekhez, így bővítve a döntési paraméterek halmazát. Ez a fontos tulajdonság teszi lehetővé, hogy a döntés kontextusának bővülése esetén a hívó alkalmazást ne kelljen változtatni.
 • Fontos kiemelni, hogy a TCPS alkalmazásával az alkalmazások fejlesztése elválik a szabályrendszer megalkotásától, így ezek a sok esetben különböző csoportok által végzett tevékenységek párhuzamosíthatók.
 • A TCPS egyedülálló tulajdonsága, hogy a szabályokat historikusan kezeli, azaz a szabályok ütemezhetők jövőbeni, illetve visszakereshetők múltbeli állapotokra (pl. audit célból).
 • A TCPS kényelmes, felhasználóbarát szabályszerkesztő felülettel rendelkezik, amely segítségével az üzleti elemzők a szabad szövegesen megfogalmazott szabályokból képesek egy már a TCPS által érthető, formalizált szabályrendszert alkotni.
 • A TCPS az alkalmazott technológiáknak köszönhetően (JEE, LDAP, RDBMS) jól skálázható, nagy mennyiségű szabály performens lekezelésére is alkalmas, illetve magas rendelkezésre állást képes biztosítani.

Összefoglalóan

A TCPS alkalmazások döntéskezelésére használható megoldás. Externalizált és centralizált szolgáltatás, amely döntéseket hoz a benne tárolt szabályrendszer, a neki átadott paraméterek és külső rendszerek által szolgáltatott információk alapján. Ez a modell rugalmasságot és átláthatóságot biztosít a fejlesztők és a megbízók számára, s így az alkalmazások valóban képesek támogatni a dinamikusan és gyorsan változó üzleti igényeket. A TCPS a SOA környezetre jellemző folyamat alapú alkalmazások elengedhetetlen komponense.