SOA Wellness 3.0

(Release menedzsment, TRMT)

2008. április 25-én elérkeztünk a T-Logic SOA Wellness sorozat harmadik állomásához.

Méltó megkoronázása volt ez a 2007 őszén indult eseménysornak, amit mutatott a megjelentek nagy száma is. A témakör ez alkalommal a Release Menedzsment (RM) volt, illetve ehhez kapcsolódóan részletesen bemutatásra került a T-Logic Release Management Tool for SOA (TRMT) termék. Ezúttal vendégelőadókkal (Stratis és IBM) színesítettük a palettát, azért, hogy több szempontból is rá tudjunk világítani a téma jelentőségére.

A szokásoknak megfelelően Tánczos Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Rövid bevezetőjében összefoglalta a T-Logic RM-el kapcsolatos felfogását, majd azt, hogy a T-Logic szerint miért kell nagy hangsúlyt fektetni az RM-re SOA környezetben.

Elsőként a Stratis képviseletében Kontra József, üzletágvezető osztotta meg a hallgatósággal azt, hogy miért tartja a Stratis fontosnak az RM-et. A bemutatott példában arra hívta fel a figyelmet, hogy az RM miként járult hozzá a Debian Linux fejlesztése során a szoftver minőségének javításához.

Mészáros Gyula, T-Logic vezető tanácsadó előadásában vázolta azt, hogy a SOA környezetben, annak jellegéből adódóan az alkalmazások és szolgáltatások életciklusát csak tervezetten, azaz RM-et használva érdemes kezelni.

Ezután Géczy Viktor, az IBM szoftvercsoportjának WebSphere termékmenedzsere következett, aki az IBM WebSphere Service Registry and Repository (WSRR) termékét mutatta be, amely termék a SOA környezet működésének egyik alappillére és szerepe szorosan kapcsolódik a szolgáltatások életcikluskezeléséhez.

A rendezvény második részében a T-Logic Release Management Tool for SOA (TRMT) termék és a hozzá kötődő T-Logic módszertanok kerültek részletes ismertetésre. Elsőként Nagy András, T-Logic vezető fejlesztő és TRMT termékmenedzser adott áttekintést a termékről, annak képességeiről, céljairól. Az előadás végén röviden kitekintett a TRMT és a WSRR kapcsolatára és megemlékezett arról, hogy a TRMT miként segíti a vállalatokat az ITIL ajánlásoknak való megfelelésben.

Ezután Ifj. Tánczos Zoltán, vezető fejlesztő két példán keresztül illusztrálta a T-Logic RM módszertant. Bepillanthattunk a metodológia ajánlásaiba új verzió előállításakor illetve párhuzamos fejlesztések esetén, többek között megismerhettük az egyes lépésekben a javasolt szerepkörök tevékenységét, teendőit.

Az előadások sorát Tóthfalussy Balázs, vezető fejlesztő zárta egy olyan területtel, amely szorosan kötődik az RM-hez és része a teljes életciklus kezeléshnek. Először a TRMT scriptelt fordítási és telepítési támogatási képessége került részletezésre, majd a teszt és éles környezetek közötti átjárhatóság biztosítása. Végül a fallback mechanizmusokkal és a biztonsági kérdésekre való kitekintéssel zárult az előadás.

A nap végén egy élő TRMT demót nézhetett meg az érdeklődő közönség, amelyet Fall Zoltán, Kauker Zoltán és Nagy András készített, és az utóbbi kettő mutatott be. A demó egy összetett szituációt szimulált, amelyben többek között ismertetésre kerültek a TRMT jelentősebb funkciói, kapcsolódása más rendszerekhez (Bugzilla, WSRR) valamint a RM-hez kapcsolódó szerepkörök fontosabb feladatait az egyes lépésekben.

A rendezvényen átfogó képet igyekeztünk adni a T-Logic Release Menedzsment-el kapcsolatos tudásáról, tapasztalatáról és az erre a területre fejlesztett TRMT alkalmazásról.

Kapcsolódó hírek: